Tävling

Priserna:

1) 200 SEK bonus cashback
2) 100 SEK bonus cashback
3) 50 SEK bonus cashback
4) 20 SEK bonus cashback
5) 10 SEK bonus cashback

Regler:

Alla som får minst 5 poäng får 10 SEK
Alla som får minst 10 poäng får 20 SEK
1 poäng för varje person som du bjuder in som skapar konto
2 extra poäng om de köper något (som blir godkänd av affären innan slutet på juni)
2 poäng om du sjäv köper något som blir godkänd

Tävlingen börjar 11e november och slutar 31e dec. Om ett köp inte blir avvisade innan slutet på januari kommer den räknas med i tävlingen.

Villkor

Pristargarna kommer att publiceras i februari på www.rewardnetwork.se i minst 14 dagar.
Priserna kan vara skattepliktiga.

(For instructions in English please contact us.)